Šv. Jono bendruomenės Šeimų festivalyje Mardasave 2016

Rugpjūčio 17–21 d. Mardasave vyko šv. Jono brolių ir apaštalinių sesių organizuojama stovykla šeimoms tema “Gailestingumas šeimoje“. Joje dalyvavo penkios J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją baigusios šeimos. Šimulynų, Aušrotų, Matijošių ir Paulauskų šeimos skaitė po 20 minučių pranešimą šeimoms.

Šimulynų šeima savo pranešimu apie pokalbį poroje įšildė festivalio šeimas dovanojimo džiaugsmui, kviesdami čia pat tai ir išbandyti.

Aušrotai kalbėjo apie įsiklausymą kaip būdą pažinti per mano sutuoktinį man kalbantį Dievą ir atpažinti Jo valią, taip pat apie nuostatą vertinti ne sutuoktinio veiksmus, bet jo intenciją, kuriai pažinti yra reikalingas poros pokalbis.

Paulauskai kalbėjo apie realius lūkesčius šeimoje, tuo tikslu kvietė poras savianalizei ir sąmoningumui, išlaikant nusistatymą išlikti kartu su savo sutuoktiniu.

Matijošiai dalinosi gerąja patirtimi apie atleidimą ir priėmimą poroje. Jie sakė, kad tikras atleidimas užsibaigia kito priėmimu, o santuoka yra gera proga 24 val. per parą rodyti gailestingumą ir praktikuoti gailestingumo darbus.

Šios keturios šeimos taip pat moderavo po paskaitų vykusius patyriminius žaidimus ir diskusijas grupelėse po jų.